Інформаційно-методичне забезпечення для студентів

 Освітній рівень – Бакалавр

І курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного російського мовлення
2 Практична фонетика російської мови
3 Практична граматика російської мови

ІІ курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення
2 Вступ до мовознавства
3 Практична граматика російської мови
4 Історія російської літератури
5 Практична фонетика російської мови
6 Теоретична фонетика російської мови
7 Лексикографія

ІІІ курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення
2 Теоретична граматика російської мови. Морфологія
3 Лінгвокраїнознавство
4 Історія російської літератури
5 Лексикологія російської мови

ІV курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення
2 Теоретична граматика російської мови. Синтаксис
3 Методика навчання російської мови
 
4 Лінгвістичний аналіз мовних одиниць
5 Загальне мовознавство
6 Стилістика російської мови

 Освітній рівень – Магістр

 

1 Культура усного і писемного російського мовлення
2 Герменевтика
3 Новітня російська література
4 Теорія літератури

Підготовче відділення

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення
2 Фонетика російської мови
3 Російська література