Публікації

 1. Палатовская Е.В., Ду Цзецзинь. Национально-культурные коннотации зоонимов в русских и китайских паремиях //Актуальні проблеми природничих тагуманітарних науку дослідженнях молодих учених«Родзинка – 2018»збірник матеріалів ХХ конференції, Черкаси 2018 – С.173
 2. Потапова Г.М. Джораєва Юлдуз Лексические многообразие романа Е.Водолазкина «Лавр»// Актуальні проблеми природничих тагуманітарних науку дослідженнях молодих учених«Родзинка – 2018»збірник матеріалів ХХ конференції, Черкаси 2018 – С.175
 3. Лю Веньюй 4 курс КНЛУ. Специфика перевода английских метафор // Актуальні проблеми природничих тагуманітарних науку дослідженнях молодих учених«Родзинка – 2018»збірник матеріалів ХХ конференції, Черкаси 2018 – С169. Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Барабанщикова О.Ю.
 4. Ден Сюйтун 4 курс КНЛУ Особенности перевода имен существительных с английского языка на русский // Актуальні проблеми природничих тагуманітарних науку дослідженнях молодих учених«Родзинка – 2018»збірник матеріалів ХХ конференції, Черкаси 2018 – С.165 Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Кендюшенко А.Г.
 5. Алескерова Нурана 4 курс КНЛУ (Туркменистан) Проблемы перевода безэквивалентной лексики // Актуальні проблеми природничих тагуманітарних науку дослідженнях молодих учених«Родзинка – 2018»збірник матеріалів ХХ конференції, Черкаси 2018 – С.156. Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Охріменко Т.В.
 6. Ігамбердієва Лала магистр КНЛУ Прямі і переносні номінації у структурі словесного портрета людини (на матеріалі російської і туркменської мов) // Актуальні проблеми природничих тагуманітарних науку дослідженнях молодих учених«Родзинка – 2018»збірник матеріалів ХХ конференції, Черкаси 2018 – С.166 Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Охріменко Т.В.

«Україна і світ» 11 квітня 2018 р. (26/4)

 1. Алескерова М., студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Виды безэквивалентной лексики в современном русском литературном языке. Науковий керівник – доц. Охріменко Т. В.

 2. Ачилова Н., студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Фразеологизмы русского языка с точки зрения их происхождения. Науковий керівник – доц. Охріменко Т. В.

 3. Буханець Є. О., магістрант інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Лінгвістичні методи у дослідженні феномена толерантності. Науковий керівник – доц. Корновенко Л. В.

 4. Джораєва Ю., студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Використання давньоруської лексики у сучасній російської літературі. Науковий керівник – доц. Потапова Г. М.

 5. Зтийя Ясмина, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Ономастикон русских фамилий. Науковий керівник – доц. Охріменко Т. В.

 6. Клеофастова Т. В., Аширов С., професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Роль запозичених фразем у сучасній російській мові (на матеріалі публіцистичних текстів). Науковий керівник – проф. Клеофастова Т. В.

 7. Клеофастова Т. В., Вань Даньлань, професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Художні і стильові пошуки в сучасній російській і китайській прозі професор кафедри російської мови і літератури. Науковий керівник – проф. Клеофастова Т. В.

 8. Клеофастова Т. В., Меретгилиджов К., професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Стильова своєрідність лірики Сергія Єсеніна. Науковий керівник – проф. Клеофастова Т. В.

 9. Клеофастова Т. В., Рахманбердиєв А., професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Проблематика художніх особливостей драматургії А. Чехова. Науковий керівник – проф. Клеофастова Т. В.

 10. Момот О. В., магістрант інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Украинский перевод рассказа М. Шолохова «Судьба человека» лексико-грамматические трансформации толерантности. Науковий керівник – доц. Василенко М. П.

 11. Іконнікова В., завідувач кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Жанр проповіді в російській православній церкві. Науковий керівник – проф. Мусієнко В. П.

 12. Охріменко Т. В., Мухамметгилиджов М., доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Лексико-граматичні особливості російських і туркменських текстів весільного обряду. Науковий керівник – доц. Охріменко Т. В.

 13. Охріменко Т. В., Чжи Юйхао, доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Односоставные предложения в русской поэтической речи (на материале поэзии А. Блока и Н. Колычева). Науковий керівник – доц. Охріменко Т. В.

 14. Охріменко Т. В., Цай Цифен, доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Неполные предложения в русской поэзии ХХ века. Науковий керівник – доц. Охріменко Т. В.

 15. Палатовська О. В., Ду Дзедзинь, доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Национально-культурные коннотации зоонимов в руських и китайських паремиях. Науковий керівник – доц. Палатовська О. В.

 16. Палатовська О. В., Ши Ичень, доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Языковая игра в журнальном заголовке (на материале русскоязычных женских журналов). Науковий керівник – доц. Палатовська О. В.

 17. Пань Хайбо, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Типы глагольного управления. Науковий керівник – доц. Потапова Г. М.

 18. Пащенко О. М., Ли Ган, доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Названия растений в русских и китайских паремиях: функционально – семантический аспект. Науковий керівник – доц. Пащенко О. М.

 19. Потапова Г. М., Ши Ян, доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Невербальні комунікації в поемі М. Лермонтова «Вадим». Науковий керівник – доц. Потапова Г. М.

 20. Потапова Г. М., Чжоу Сяоцзе, доцент кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Російські прізвища ад’єктивного типу. Науковий керівник – доц. Потапова Г. М.

 21. Терехова С. І., Аннадурдієв Є., професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Медицинские термины в свете структурно-семантического подхода. Науковий керівник – проф. Терехова С. І.

 22. Терехова С. І., Бахтіярова Г., професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Лексико-семантические особенности номинаций лекарственных растений в русском языке. Науковий керівник – проф. Терехова С. І.

 23. Терехова С. І., Карло Мелле, професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Компьютерная лексика в современном русском языке: структурно-семантический анализ. Науковий керівник – проф. Терехова С. І.

 24. Терехова С. І., Малкоч М., професор кафедри російської мови і літератури КНЛУ, студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Особенности фразеологизмов со значением “растение” в русском языке. Науковий керівник – проф. Терехова С. І.

 25. Фань Жуй, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Роль метафоры в лирике С.Есенина. Науковий керівник – доц. Кендюшенко А. Г.

 26. Цянь Дай Ай, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Своеобразие метафоры при описании образов космического пространства в произведениях К.Г. Паустовского. Науковий керівник – доц. Кендюшенко А. Г.

Публікації

 1. Іконнікова В., студент 5 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ Мусієнко В.П, завідувач кафедри російської мови і літератури КНЛУ,. Жанр проповіді в російській православній церкві. Науковий керівник – проф. Мусієнко В. П.

 2. Фань Жуй, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Роль метафоры в лирике С.Есенина. Науковий керівник – доц. Кендюшенко А. Г.

 3. Цянь Дай Ай, студент 4 курсу факультету слов’янської філології КНЛУ. Своеобразие метафоры при описании образов космического пространства в произведениях К.Г. Паустовского. Науковий керівник – доц. Кендюшенко А. Г.

 4. Пань Хайбо Типы глагольного управления. Науковий керівник – доц. Потапова Г.М.