Участь у конференціях

 1. 11 квітня 2018 26 студентів взяли участь у роботі Міжнародної конференції «Україна і світ» та було подано до друку 4 тез.
 2. 19-20 квітня 13 студентів взяли участь у XX Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених», за підсумками конференції опубліковано 6 тез.
 3. Професор Клеофастова Т.В. зі студенткою підготувала до участі в конкурсі на кращу наукову роботу наукову роботу .

 

Науково-практична конференція молодих учених «Родзинка» ЧНУ ( 13.06)

 1. Палатовская Е.В., Ду Цзецзинь Национально-культурные коннотации зоонимов в русских и китайских паремиях.
 2. Потапова Г.М. Джораєва Юлдуз Лексические многообразие романа Е.Водолазкина «Лавр»
 3. ЛюВеньюй 4 курс КНЛУ Специфика перевода английских метафор Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Барабанщикова О.Ю.
 4. Ігамбердієва Лала магистр КНЛУ Прямі і переносні номінації у структурі словесного портрета людини (на матеріалі російської і туркменської мов). Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Охріменко Т.В.
 5. Алескерова Нурана 4 курс КНЛУ Проблемы перевода безэквивалентной лексики. Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Охріменко Т.В.
 6. Есен Аннадурдиев магистрант КНЛУ Медицинские термины в языке: структура, семантика, функция, перевод. Науковий керівник професор кафедри російської мови і літератури, д.філол.н.. Терехова С.И.
 7. Карло Мелле магистрант КНЛУ Компьютерный сленг в системе современного русского языка: этимология, проблемы перевода. Науковий керівник професор кафедри російської мови і літератури, д.філол.н.. Терехова С.И.
 8. Бахтиярова Говхер магистрант КНЛУ Типы номинаций лекарственных растений в русском языке. Науковий керівник професор кафедри російської мови і літератури, д.філол.н.. Терехова С.И.
 9. Малкоч Мустафа магистрант КНЛУ (Турция). Фразеологизмы со значением “растение” в русском языке. Науковий керівник професор кафедри російської мови і літератури, д.філол.н.. Терехова С.И.
 10. Ван Даньлань магистр КНЛУ Стилеве різноманіття сучасної російської та китайської літератур. Науковий керівник професор кафедри російської мови і літератури. Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Клеофастова Т.В.

 11. Ден Сюйтун 4 курс КНЛУ Особенности перевода имен существительных с английского языка на русский. Науковий керівник доцент кафедри російської мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Кендюшенко А.Г.

 12. Хуан Меймей 4 курс КНЛУ Семантическая организация лексического поля эмоций (на материале “Толкового словаря русского языка” С.И.Ожегова. Науковий керівник професор кафедри російської мови і літератури, д.філол.н.. проф. Нечитайло І.М.

 13. Квок Тін Хей 4 курс КНЛУ Источники антропонимов в повести Н.В. Гоголя “Ночь перед Рождеством”. Науковий керівник професор кафедри російської мови і літератури, д.філол.н.. проф. Нечитайло І.М