Дидактичні матеріали

І курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного російського мовленняа) Посібник “ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА для иностранных студентов-филологов”б) Посібник “Работаем с текстом”: Перша частина.   Друга частина

в) Посібник “Готовимся к модульной контрольной работе”

2 Практична фонетика російської мовиа) Завдання для самостійної роботи
3 Практична граматика російської мовиа) Посібник “Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология”б) Самостійна робота 

ІІ курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення.а) Посібник: Перша частина.   Друга частина.б) Посібник для самостійної роботи студентів
2 Вступ до мовознавства
3 Вступ до літературознавства
4 Історія російської літератури.а)Курс лекцій.
5 Практична фонетика російської мовиа) Посібник “Говорим, читаем, пишем”
6 Теоретична фонетика російської мовиа) Робочий зошит з теоретичної фонетики російської мовиб) Завдання для практичних занять та самостійної роботи
7 Практична граматика російської мовиа) Самостійні роботи б) Контрольні роботи
8 Лексикографічні джерела російської мови.а) Тексти для самостійної роботи.

ІІІ курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовленняа) Методична розробка по темі ” Изобразительное искусство, живопись, скульптура”б) Методична розробка “Нравственный облик современного человека”
2 Теоретична граматика російської мови. Морфологія
3 Лінгвокраїнознавствоа) Методична розробка до курсу
4 Історія російської літератури
5 Лексикологія російської мови. (курс лекцій)

ІV курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення
2 Теоретична граматика російської мови. Синтаксис
3 Методика навчання російської мови
4 Історія російської літератури
5 Історія російської мови
7 Загальне мовознавство
8 Стилістика російської мови

Освітній рівень – Магістр V курс

1 Культура усного і писемного російського мовлення  Модуль 1, Модуль 2, модуль 3
2 Герменевтика
3 Новітня російська літератураа) Посібник
4 Теорія літератури
5 Функціональна граматика російської мови
6 Редагування тексту
7 Комунікативна лінгвістика

Підготовче відділення

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовленняа) Пособие по чтению и развитию устной речи для студентов подготовительного отделения.б) “Празднуем вместе” (пособие по чтению и развитию устной речи)

в) Тренировочный тест:  ТРКИ. Уровень А1

г) Тренировочный тест: ТРКИ. Уровень А2

д) Сборник текстов для самостоятельной работы

е) Пособие по развитию письменной речи

ж) Учебный словарь-справочник: глагольное управление

2 Фонетика російської мовиа) Темы занятий по практической фонетикеб) Задания для самостоятельной работы 
3 Російська літератураа) учебник “Русская литература XIX века”