Історія кафедри

                Кафедра   починає  свою  історію  з  1977  року,  який ознаменувався  відкриттям  у  Київському  національному лінгвістичному університеті (тоді – Київському державному педагогічному інституті іноземних мов) факультету  російської  мови  для іноземних громадян. Протягом свого існування кафедра декілька разів змінювала назву: кафедра російської мови, кафедра фонетики російської мови, кафедра фонетики  і  граматики  слов’янських  мов, кафедра російської та української мов.
               З вересня 2015 року – кафедра російської мови і літератури.       
              В різні роки кафедру очолювали д.  філол.  н., проф.  Коломієць  В. Т., д.  філол.  н.,  проф.  Болдирєв Р. В., д.  філол.  н.,  проф. Стишов О. А., д.  філол. н., проф. Мусієнко В. П.  З листопада 2020 року завідувач кафедри – доктор філол. наук, доцент Палатовська О. В.             На сьогодні на кафедрі працює 17 викладачів, з яких 2 професора, 10  доцентів, 5 старших викладачів.