Дидактичні матеріали

І курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного російського мовлення

а) Посібник “ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА для иностранных студентов-филологов”

б) Посібник “Работаем с текстом”: Перша частина.   Друга частина

в) Посібник “Готовимся к модульной контрольной работе”

2 Практична фонетика російської мови

а) Завдання для самостійної роботи

3 Практична граматика російської мови

а) Посібник “Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология”

б) Самостійна робота 

ІІ курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення.

а) Посібник: Перша частина.   Друга частина.

б) Посібник для самостійної роботи студентів

2 Вступ до мовознавства
3 Вступ до літературознавства
4 Історія російської літератури.

а)Курс лекцій.

5 Практична фонетика російської мови

а) Методична розробка

6 Теоретична фонетика російської мови

а) Робочий зошит з теоретичної фонетики російської мови

б) Завдання для практичних занять та самостійної роботи

7 Практична граматика російської мови

а) Самостійні роботи 

б) Контрольні роботи

8 Лексикографічні джерела російської мови.

а) Тексти для самостійної роботи.

ІІІ курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення

а) Методична розробка по темі ” Изобразительное искусство, живопись, скульптура”

б) Методична розробка “Нравственный облик современного человека”

2 Теоретична граматика російської мови. Морфологія
3 Лінгвокраїнознавство

а) Методична розробка до курсу

4 Історія російської літератури
5 Лексикологія російської мови. (курс лекцій)

ІV курс

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення
2 Теоретична граматика російської мови. Синтаксис
3 Методика навчання російської мови
4 Історія російської літератури
5 Історія російської мови
7 Загальне мовознавство
8 Стилістика російської мови

Освітній рівень – Магістр V курс

1 Культура усного і писемного російського мовлення
2 Герменевтика
3 Новітня російська література

а) Посібник

4 Теорія літератури
5 Функціональна граматика російської мови
6 Редагування тексту
7 Комунікативна лінгвістика

Підготовче відділення

1 Російська мова. Практика усного і писемного мовлення

а) Пособие по чтению и развитию устной речи для студентов подготовительного отделения.

б) “Празднуем вместе” (пособие по чтению и развитию устной речи)

в) Тренировочный тест:  ТРКИ. Уровень А1

г) Тренировочный тест: ТРКИ. Уровень А2

д) Сборник текстов для самостоятельной работы

е) Пособие по развитию письменной речи

ж) Учебный словарь-справочник: глагольное управление

2 Фонетика російської мови

а) Темы занятий по практической фонетике

б) Задания для самостоятельной работы 

3 Російська література

а) учебник “Русская литература XIX века”